17 kwietnia, 2024

Szlachetne Zdrowie Blog

O zdrowiu i nie tylko poczytasz na łamach naszego bloga!

Wskaźnik PEG – jak znaleźć przeszacowane i zbyt nisko wyceniane spółki?

3 min read

Jednym z głównych celów analizy fundamentalnej jest znalezienie spółek, które zostały niepoprawnie wycenione przez rynek. Przydatnym narzędziem będzie tutaj m.in. wskaźnik PEG – jak go wyliczyć i jak z niego korzystać?

Co to jest PEG?

Wskaźnik PEG, czyli „price/earnings to growth ratio” – „stosunek wskaźnika cena/zysk do stopy wzrostu” – to właściwie zaawansowany wariant wskaźnika P/E, czyli ilorazu ceny akcji i zysku na jedną akcję (EPS – „earnings per share”). PEG zapewnia nieco szersze spojrzenie na sytuację danej spółki przez uwzględnienie dodatkowo oczekiwanego wzrostu EPS.

Aby wyliczyć wskaźnik PEG, będziemy zatem potrzebować w pierwszej kolejności informacji o wartości P/E. To jedna z kluczowych informacji o akcjach spółki, którą możemy znaleźć m.in. na platformach takich jak oferowany przez bank Saxo broker SaxoTraderGO. Drugą częścią równania jest oczekiwany wzrost EPS – dane tego typu są dostępne na przykład na stronach publikujących analizy finansowe. Wynik uzyskujemy po podzieleniu wskaźnika P/E przez spodziewany wzrost zysków przypadających na jedną akcję.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że choć same obliczenia są dość proste, dokładność analizy zależy w dużej mierze od rzetelności danych. Dotyczy to szczególnie przewidywanych wartości. Spore znaczenie ma tutaj także analizowany okres – jeśli do prognoz używane są dane historyczne, a spółka przeszła w ostatnim czasie spore zmiany, warto wykorzystać analizy uwzględniające krótszy okres.

Jak interpretować wskaźnik PEG?

Wynik obliczeń wskaźnika PEG jest podawany w walucie, w której odbywa się obrót danym instrumentem finansowym. Otrzymaną wartość można intuicyjnie rozumieć jako tzw. mnożnik cenowy – kwotę, którą inwestorzy są gotowi zapłacić, aby otrzymać zysk w wysokości jednostki waluty (tj. jednej złotówki czy jednego dolara). Wskaźnik warto analizować razem z wartością P/E: w wielu przypadkach spółki, które wyglądają korzystnie przy uwzględnieniu jedynie P/E, okazują się przeszacowane po wyliczeniu PEG.

Wykorzystanie PEG w analizie fundamentalnej zostało w sporym stopniu spopularyzowane przez Petera Lyncha, który opublikował także kilka istotnych wskazówek dotyczących interpretacji tego wskaźnika. Według amerykańskiego inwestora uczciwie wyceniona spółka ma PEG równe 1 – P/E wynosi tyle samo co spodziewany wzrost EPS. Przy wyższych wartościach mamy do czynienia z przeszacowanymi akcjami, a w przeciwnej sytuacji – ze spółką, która jest za nisko wyceniana przez rynek.

Na co uważać przy wyliczaniu PEG?

Wskaźnik PEG cieszy się sporą popularnością wśród inwestorów, jednak należy pamiętać o potencjalnych problemach przy obliczeniach. Przy wartości P/E raczej nie ma miejsca na pomyłkę, lecz informacje o spodziewanym wzroście EPS mogą znacznie różnić się pomiędzy źródłami. Wynika to z analizowania różnych okresów przy ocenie wyników spółki osiągniętych w przeszłości. Przypominamy, że każda inwestycja jest obarczona ryzykiem utraty włożonych środków.