28 maja, 2024

Szlachetne Zdrowie Blog

O zdrowiu i nie tylko poczytasz na łamach naszego bloga!

Przepisy i dokumentacja ADR dla przewozu towarów niebezpiecznych

2 min read

Skrót ADR oznacza umowę europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, szczegółowe przepisy są ponownie wydawane co dwa lata przez Europejską Komisję Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Przepisy i dokumentacja ADR dla przewozu towarów niebezpiecznych

Jak zdobyć uprawnienia ADR dla kierowców

Ustawodawstwo regulujące transport drogowy towarów niebezpiecznych w kraju i za granicą opiera się na umowie ADR, która została przyjęta przez 50 krajów na całym świecie.

Umowa ta została pierwotnie podpisana w Genewie w 1957 roku i jest obecnie zmieniana co dwa lata. Przepisy przewidują szereg zaleceń dotyczących transportu w przypadku przewozu towarów niebezpiecznych na terenie Unii Europejskiej. Przepisy te odnoszą się do umowy ADR, która zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich aspektów transportu towarów niebezpiecznych, od projektowania i budowy cystern samochodowych po wymagania szkoleniowe ADR dla osób kierujących takimi pojazdami.

Oprócz dokumentów wymaganych innymi przepisami, zgodnie z ADR należy zadbać o to, aby w jednostce transportowej były przewożone dokumenty przewozowe zawierające wymagane informacje dla każdego przewożonego niebezpiecznego materiału, materiału lub przedmiotu, a także instrukcje awaryjne na piśmie i środki identyfikacyjne, w tym zdjęcie każdego członka załogi pojazdu. Zgodnie z ADR kierowcy pojazdów posiadających cysterny i określone elementy cystern oraz niektórzy kierowcy pojazdów przewożących towary niebezpieczne w przesyłkach muszą posiadać specjalne świadectwo ukończenia szkolenia ADR, czasami określane nieformalnie jako certyfikat lub uprawnienia ADR.

Tego typu kurs adr Łódź zapewnia kierowcom informacje i narzędzia, dzięki którym są świadomi zagrożeń związanych z przewozem towarów niebezpiecznych, mają również praktyczne przeszkolenie w postępowaniu z substancjami niebezpiecznymi. Na szkoleniu można się również, w jaki sposób zachować niezbędną ostrożność w trakcie przewożenia materiałów niebezpiecznych.