17 kwietnia, 2024

Szlachetne Zdrowie Blog

O zdrowiu i nie tylko poczytasz na łamach naszego bloga!

Ochrona plonów buraka cukrowego

3 min read

Buraki cukrowe są jednym z najważniejszych surowców dla przemysłu spożywczego i cukrowniczego.

Jednak uprawa buraków cukrowych często wiąże się z wieloma wyzwaniami i zagrożeniami, w tym chorobami. Warto zatem wiedzieć, jakie choroby grzybicze zagrażają burakom cukrowym oraz jak można chronić uprawę przed nimi.

Ochrona plonów buraka cukrowego

Zabiegi herbicydowe stosowane w burakach cukrowych

Wśród chorób, które najczęściej atakują buraki cukrowe, wymienia się grzyby, bakterie, a także wirusy. Najważniejszymi chorobami grzybiczymi są przede wszystkim mączniak prawdziwy, zgorzel kory i rizoktonioza. Mączniak prawdziwy to choroba, której objawami są białe naloty na liściach buraka oraz zdeformowane i zniekształcone liście. Zgorzel kory to choroba, która powoduje obumieranie korzeni i szybko prowadzi do całkowitego zniszczenia rośliny. Rizoktonioza to choroba grzybicza, która atakuje korzenie buraków i prowadzi do żółknięcia i zamierania liści. Innymi chorobami, które zagrażają burakom cukrowym, są bakteryjne infekcje, takie jak bakteryjna plamistość liści i bakteryjna zgnilizna korzeni. Objawami bakteryjnej plamistości liści są brunatne lub czarne plamy na liściach, które z czasem rozprzestrzeniają się i prowadzą do obumierania rośliny. Bakteryjna zgnilizna korzeni powoduje zamieranie korzeni, co prowadzi do obniżenia plonów.

Aby chronić uprawę buraków cukrowych przed chorobami, należy przede wszystkim stosować metody agrotechniczne, takie jak prawidłowa rotacja upraw, stosowanie nawozów, opryskiwanie herbicydami selektywnymi, fungicydami oraz insektycydami. Herbicydy selektywne to środki ochrony roślin, które eliminują chwasty, a jednocześnie nie szkodzą uprawie. Insektycydy to preparaty agrochemiczne, które eliminują owady, takie jak chrząszcze cukrowe, które są jednymi z największych szkodników buraków cukrowych. Środki ochrony roślin należy stosować zgodnie z przeznaczeniem, oraz zaleceniami producenta. Dzięki temu będą one właściwie oddziaływały na rośliny niepożądane w uprawie, nie wyrządzając szkód w burakach. W ten sposób rośliny uprawne będą miały dużo lepsze warunki do rozwoju, nie muszą konkurować z chwastami o wodę czy też składniki mineralne zawarte w glebie.

Na stronie internetowej https://innvigo.com/zabiegi-herbicydowe-buraki-cukrowe/ znajdziemy bardzo skuteczne herbicydy, które działają układowo, czyli na układ listny, mogą być to środki ochrony roślin w formie koncentratu. Herbicydy możemy stosować za pomocą oprysków, należy pamiętać o wybraniu odpowiedniej pory dnia, warto sprawdzić temperaturę, prognozę pogody związaną z opadami deszczu. Niekorzystny będzie także zbyt silny wiatr, który zakłóci równomierne rozprowadzenie herbicydu.