21 lipca, 2024

Szlachetne Zdrowie Blog

O zdrowiu i nie tylko poczytasz na łamach naszego bloga!

Czym posługuje się geodeta?

2 min read

Geodeta ma ważne zadanie, które polega na szczegółowym wymierzaniu działek, tworzeniu planów czy dzieleniu ziemi.

Pomiarów dokonuje za pomocą specjalistycznych urządzeń, które z bardzo dużą dokładnością określają odległości, wysokości czy też katy nachylenia. Na ich podstawie można stworzyć bardzo dokładne mapy gruntów. Podstawą prac geodezyjnych w budownictwie jest pole pozycji i wysokości punktów, które jest zbiorem punktów o znanych współrzędnych. Obecnie geodezja z wykorzystaniem urządzeń GPS nabiera coraz większego znaczenia, dzięki temu rozwiązaniu można określać położenie w bardzo dużą dokładnością, bez konieczności wykorzystania dodatkowych punktów orientacyjnych. Jednym z podstawowych przyrządów jakimi posługują się geodeci jest tachimetr. Mogą być to modele obsługiwane przez tylko jedną osobę, tego rodzaju sprzęt wyposażony jest w specjalny rodzaj pryzmatu, który jest dookolny, odbija promienie świetlne docierające z dowolnej strony.

Pryzmat przymocowany do końca pręta jest umieszczany w odległości kilku metrów na mierzonych punktach.

Stacja samodzielnie wyszukuje pryzmat i wykorzystuje serwomotory do obracania się za nim, gdy osoba przemieszcza się w inne miejsce. Następnie wystarczy przeanalizować otrzymane rezultaty. W geodezji ważne jest także prawidłowe oznaczenie poziomu, co będzie ważne przykładowo w wyznaczaniu wysokości fundamentów budynku. Dodatkowo tego rodzaju urządzenia będą potrzebne w przypadku kiedy geodeta będzie wyznaczał wysokość drogi, czy też torów kolejowych. Geodeci często pracują także przy pracach związanych z pracami pod ziemią. Przykładowo geodeta znajdzie zatrudnienie w górnictwie, będzie zajmował się wytyczaniem korytarzy, ale także poziomów wind i szybów windy. Wyznaczenie szybu widny będzie także ważne w wieżowcach i wszystkich budynkach używających wind. Zadaniem geologa będzie odpowiednie wypionowanie szybu, tak aby winda poruszała się w nim bez przeszkód. Oczywiście najważniejszym zadaniem będą prace związane z działkami budowlanymi, ale także rolnymi. Oczywiście geodeta będzie mógł wykonać podział działki Wieliczka szybko i profesjonalnie.